Acest magazin este destinat persoanelor juridice

Termeni si conditii

Termeni si Conditii

Vă recomandăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile pentru folosirea în condiții optime a website-ului www.webcd.ro.

Vizualizarea, comandarea sau folosirea produselor prezente pe site-ul www.webcd.ro implică acceptarea Condițiilor de Utilizare care sunt detaliate mai jos

www.webcd.ro este deținut și administrat de EPIC SERVICES SRL cu sediul în România, strada Progresului, nr. 81 C, Brăila, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J09/900/2004, CUI RO16887929.

În momentul în care veți face un cont aferent pentru persoană juridică pe siteul www.webcd.ro, declarați că veți furniza informații reale, corecte, actuale și complete despre compania dumneavoastră.

În situația în care considerăm ca această obligație a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, fără nici o notificare prealabilă, pe perioada determinată sau nedeterminată.

 1. DEFINIŢII

Următorii termeni vor avea sensurile menţionate mai jos, se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către societatea comerciala EPIC SERVICES SRL prin intermediul magazinului virtual EPIC SERVICES SRL către cumpărători şi pot fi modificaţi numai cu acordul scris al ambelor părţi, astfel vor însemna:

1.1. Vânzător – societatea comercială EPIC SERVICES SRL având sediul social în Brăila, str. Progresului, nr. 81 C, J09/900/2004, CIF RO16887929.

1.2. Cumpărător – persoana juridică ce emite o Comandă.

1.3. Comandă – un document în formă electronică sau scrisă ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile şi Serviciile comandate (în limita stocului disponibil) şi Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să facă plata acestora.

1.4. Contract – Comanda confirmată de către Vânzător.

1.5. Bunuri şi Servicii – Un produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către Vânzător, Cumpărătorului după confirmarea Comenzii.

1.6. Drepturi de proprietate Intelectuală – Drepturi de autor, drepturi de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate şi înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus, toate drepturile imateriale.

Întregul conținut al site-ului www.epicservices.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafica web, scripturi și orice alte date, este proprietatea EPIC SERVICES SRL sau a brandurilor prezentate și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

1.7. Utilizator – persoana care vizitează magazinul virtual epicservices.ro.

1.8. Site /Domeniu – toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric.

1.9. Conţinut – conţinutul site-ului, precum şi al oricarui buletin informativ sau e-mail trimis Utilizatorilor săi de către EPIC SERVICES SRL prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta, informaţii legate de produsele, serviciile şi/sau tarifele practicate de EPIC SERVICES SRL într-un anumit interval de timp.

1.10. Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Utilizator accesul la zone restricţionate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.

1.11. Tranzacţie – încasarea sau rambursarea a unei sume rezultată din vânzarea unui produs / serviciu de către EPIC SERVICES SRL către Cumparator indiferent de modalitatea de livrare.

1.12. Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt mentionate în Comandă.

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Cumpărătorul prin înţelegerea dreptului de proprietate intelectuală, nu va face publice (pe internet sau media) şi nu va dezvălui unei terţe părţi nici una dintre informările primite de la Vânzător.

2.2. Numele site-ului şi însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea firmei EPIC SERVICES SRL şi nu pot fi folosite, preluate sau copiate fără acordul scris al proprietarului.

 1. PROTECŢIA DATELOR

3.1.În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.56/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, EPIC SERVICES SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Cumpărător, un membru al familiei Cumpărătorului sau ale unei alte persoane, utilizând orice modalitate de comunicare cu firma noastră.

3.2. Datele personale sunt culese numai pentru nevoile societaţii comerciale EPIC SERVICES SRL şi prelucrate în scopul realizării activităţii comerciale a societatii rezultate din statut, cu respectarea imperativelor de ocrotire a datelor impuse de legislaţie prin Legea nr.677/2001. Furnizând datele cu caracter personal, sunteţi de acord cu prelucrarea lor de către societatea comercială EPIC SERVICES SRL şi partenerilor săi, precum şi cu primirea de comunicări comerciale din partea acestora.

3.3. Fiecare client are dreptul de a vizualiza datele sale personale, de a le modifica, de a cere încetarea prelucrării lor sau folosirii lor de către firma şi va beneficia de dreptul de a se adresa justiţiei.

 1. COMANDA

Prin lansarea unei comenzi electronice sau în formă scrisă pe site-ul epicservices.ro anterior menţionat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile.

Comanda va fi compusă din următoarele elemente, în ordinea importanţei:

4.1. Comanda cu menţiunile clare asupra datelor de livrare, facturare şi condiţiile sale specifice inscrise in Formularul de comandă.

4.2. Specificaţiile Cumpărătorului înscrise în Formularul de comandă.

4.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

4.4. EPIC SERVICES SRL poate denunţa automat comanda efectuată de către Client, fară nici o obligaţie ulterioară a vreunei părţi față de cealaltă sau fară ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în urmatoarele cazuri:

datele furnizate de către Client, pe site sau în cuprinsul comenzii, sunt incomplete sau incorecte;

activitatea Clientului pe website poate şi/sau produce daune de orice natură către EPIC SERVICES SRL şi/sau partenerilor acestuia.

4.5. Termenii şi condiţiile comenzii.

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail), dar nu cea generată automat de către sistem, din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Confirmarea electronică automată emisă de către Vânzător are doar rolul de informa clientul fără a avea rolul unui contract între client și furnizor, implicit furnizorul neavând nicio obligație.

Contractul intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face electronic (e-mail).

În cazul în care aveţi o problemă cu o comandă şi doriţi mai multe amănunte, vă rugăm să trimiteţi mail la contact@epicservices.ro, folosiți formularul de CONTACT sau sunaţi-ne la 0721 239 809 sau 0745 976 457.

 1. DISPONIBILITATEA PRODUSULUI

5.1. În absenţa unui produs acoperit cu o comandă, clientul va fi imediat informat, iar stocul va fi completat din depozitul producătorului, termenul de livrare fiind de 10 la 15 zile lucrătoare.

 1. PREŢUL PRODUSELOR, CONDIŢII DE CUMPĂRARE ŞI LIVRARE

6.1. Preţurile prezentate pe site sunt preţuri informative, care includ TVA și/sau nu includ TVA. În cazul în care prețurile includ sau nu includ TVA, EPIC SERVICES SRL se obligă să afișeze acest lucru.

Prețurile prezentate pe platformă includ TVA (19%). De asemenea un utilizator autentificat poate vizualiza prețurile astfel:

Preț Fără TVA

Preț cu TVA inclus

6.2. Preţul produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia, dacă se constată o eroare în afișarea prețului sau informațiilor despre produs.

6.3. EPIC SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile practicate pentru produsele şi/sau serviciile disponibile pe site, fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Cumpărătorului.

6.4. Cheltuielile de livrare şi transport a produselor comandate vor fi suportate de către Vânzător – EPIC SERVICES SRL.

6.5. Comanda minimă efectuată pe website-ul epicservices.ro este de 250 Lei.

6.6. Transportul şi livrarea se face prin Firma de Curierat, numai pe teritoriul României, la adresa specificată în formularul de comandă.

6.7. În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va reveni încă o dată să contacteze clientul. În cazul în care nici la cea de-a doua încercare de livrare clientul nu este găsit la adresa de livrare, comanda va ramâne în depozitul Curierului timp de 15 zile în vederea ridicării, la expirarea termenului comanda va fi anulată şi produsul returnat la sediul EPIC SERVICES SRL, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate.

6.8. Recepţia produselor reprezintă acceptul clientului că produsele au ajuns în stare bună şi o reprezintă semnătura pe documentele de transport şi fiscale legale, care constituie dovada încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform legislaţiei româneşti în vigoare.

 1. PLATA PRODUSELOR

7.1. Confirmarea unei comenzi de EPIC SERVICES este considerată ca fiind acordul Cumpărătorului cu emiterea unei facturi cu TVA. Factura va fi livrată odată cu produsele comandate, sau trimisă la cerere prin e-mail. Produsele comandate rămân proprietatea EPIC SERVICES SRL până la încasarea integrală a facturii/comenzii.

7.2. Plata produselor comandate de pe site-ul www.epicservices.ro conform acestor “Termeni şi Condiţii” se poate efectua în avans, prin ordin de plată în baza unei facturi proforme, modalitatea aleasă de cumpărător fiind specificată în formularul de comandă.

7.3. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea.

 1. GARANŢIA PRODUSELOR. RECLAMAŢII

8.1. EPIC SERVICES răspunde în perioada de garanţie pentru calitatea produselor vândute. Condiţiile de garanţie acordate consumatorilor sunt în conformitate cu Legea 449/2003 si O.G. 21/1992.

8.2. La solicitarea garanţiei este necesară prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente, copie de pe factura fiscală şi chitanţei de la curier. În cazul în care produsele sunt returnate către EPIC SERVICES neînsoţite de aceste documente, produsele pot fi restituite solicitantului/expeditorului fără ca EPIC SERVICES să soluţioneze cererea de acordare a garanţiei.

8.3. Cumpărătorul are obligaţia să manipuleze, să transporte, să dezambaleze, să depoziteze, să conserve şi să utilizeze produsele în conformitate cu instrucţiunile date de EPIC SERVICES SRL, care nu răspunde pentru defecţiunile apărute ca urmare a nerespectării acestor prescripţii de către client.

8.4.Toate reclamaţiile se vot transmite în scris, prin completarea unui Formular de reclamaţie, în maxim 48 ore de la data livrării către client, iar după acest termen aceasta nu mai este valabilă.

8.5. Reclamaţia va fi însoţită de date concrete legate de numărul comenzii, numărul facturii, numărul coletelor, modalitatea de transport, motivul reclamaţiei, cauzele presupuse a fi condus la reclamaţie, pretenţiile clientului.

8.6. EPIC SERVICES va răspunde reclamaţiei în termen de max. 5 zile de la primirea acesteia, în vederea soluţionării putând decide:

înlocuirea mărfii sau returnarea acesteia.

remedierea mărfii reclamate pe cheltuiala sa.

acordarea unei reduceri.

respingerea reclamaţiei.

8.7. Nici o reclamaţie nu va fi luată în calcul dacă produsul a fost modificat, prelucrat sau s-a intervenit in orice fel asupra acestuia.

8.8. Clientul nu este îndreptăţit să solicite daune interese cu privire la calitatea sau cantitatea mărfurilor achiziţionate de la EPIC SERVICES dacă nu a respectat procedura de reclamaţie menţionată.

 1. DREPTUL DE RETURNARE A MĂRFII

Potrivit prevederilor legale în vigoare, „consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului”. Singurele costuri care vor cădea în sarcina consumatorului sunt „cheltuielile directe de returnare a produselor” tur/retur pentru persoanele fizice ce achiziţionează produse folosind tehnicile de comunicare la distanţă, aplicându-se definiţiile cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit. e.

9.1. Cumpărătorul este obligat să notifice EPIC SERVICES SRL intenţia sa de a returna produsele achiziţionate, prin e-mail sau fax ca şi mijloc de comunicare sau prin completarea unui Formular de retur existent pe site. Cumpărătorul va expedia formularul de retur şi prin poştă/curier, odată cu produsele restituite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor.

9.2. Cumpărătorul este obligat să notifice EPIC SERVICES SRL intenţia sa de a-i fi înlocuite produsele achiziţionate în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea produselor şi/sau serviciilor.

9.3. Cumpărătorului care a notificat EPIC SERVICES SRL, ii revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire vor fi returnate către EPIC SERVICES SRL în maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii produselor, în caz contrar EPIC SERVICES SRL considerând cererea de returnare ca fiind invalidă şi fără obiect.

9.4. Produsele care nu satisfac cerinţele Cumpărătorului, vor fi reexpediate de acesta la adresa ” EPIC SERVICES SRL, str. Progresului, nr. 81 C, Brăila, pe propria cheltuială, împreună cu Formularul de retur completat. Produsele vor fi expediate cu etichetele ataşate, în ambalajul original, fără urme de deteriorare sau utilizare.

9.5. Cumpărătorul poate returna produsul livrat şi în următoarele situaţii:

dacă acesta nu este conform cu specificaţiile de pe website.

dacă produsele au fost livrate greşit.

coletele prezintă deteriorări severe.

9.6. În cazul returnării unui produs care nu se află în aceeaşi stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte, fără urme de deteriorare sau utilizare şi cu documentele care l-au însoţit), EPIC SERVICES SRL va considera returul nevalid şi va fi în drept să refuze restituirea preţului.

9.7 În cazul returnării, plata contravalorii produsului se va realiza în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului, în acest cost intrând doar valoarea produselor, nu şi transportul aferent comenzii.

9.8. În cazul în care Cumpărătorul solicită înlocuirea produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condiţiile şi limitele unei comenzi normale.

9.9. În cazul în care Cumpărătorul a returnat un produs şi solicită înlocuirea iar EPIC SERVICES SRL nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului. Înlocuirea cu un produs similar se va face fară a include contravaloarea transportului produselor achitată de către Cumpărător care nu se rambursează.

9.10. Toate cheltuielile de returnare sunt suportate de cumpărător. Recomandăm păstrarea ambalajului original pentru protejarea integritătii produselor.

9.11. În cazul persoanelor juridice ne rezervăm dreptul de a accepta sau nu returul produselor.

 1. LIMITARE DE RESPONSABILITATE

10.1. Persoanele care utilizează acest site acceptă în mod expres şi implicit că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. EPIC SERVICES SRL se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, referitoare la utilizarea site-ului.

10.2. EPIC SERVICES SRL nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut indiferent de natura acestora, site-uri pentru a căror conținut răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

10.3. EPIC SERVICES SRL nu oferă nici o garanţie Utilizatorilor că informaţiile conţinute de site vor împlini toate cerinţele Utilizatorilor, că serviciile informatice pe care se bazează funcţionarea site-ului vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, calitatea oricăror informaţii obţinute prin intermediul site-ului va satisface toate cerinţele Utilizatorilor, orice eroare de program va fi corectată, precum şi orice alte aspecte similare.

10.4. EPIC SERVICES SRL nu poate fi ţinut responsabil pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu, etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informaţiei prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conţinutului care pot conduce la orice fel pierderi.

10.5. Exceptând obligaţia legală de garanţie, EPIC SERVICES SRL nu oferă niciun fel de garanţii suplimentare de genul că serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel şi nu garantează că acest site este în mod permanent operaţional şi lipsit de orice defecte funcţionale.

10.6. EPIC SERVICES SRL depune eforturi permanente pentru a asigura o bună funcţionare şi o maximă securitate a acestui site.

10.7. Operatorii, administratorii şi/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări, sau oricare alt tip de relaţie / legătură / tranzacţie / colaborare / etc. care pot apărea între Cumpărător sau Utilizator şi oricare dintre cei care îşi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.

10.8. EPIC SERVICES SRL nu se angajează la actualizarea informaţiilor cu o anumită frecvenţă sau periodicitate. Informaţiile pot suferi schimbări oricând şi fără aviz şi vor putea fi incorporate în modificări ale site-ului, care vor fi realizate în funcţie de posibilităţile EPIC SERVICES SRL.

 1. Dispoziţii finale

11.1. Orice alt aspect cauzat de produsele prezentate pe site-ul epicservices.ro care nu este deja tratat de nici un articol din prezentul document, se va soluţiona pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris, de către Utilizator .

11.2. În cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competenţa revine unei instanţe judecătoreşti sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, din localitatea Vânzătorului sau a proprietarului site-ului.

11.3. EPIC SERVICES SRL îşi rezervă dreptul de a refuza o comandă în orice moment al procedurii de comandă din mai multe motive, printre care:

produsul comandat nu este pe stoc sau este dificil de aprovizionat.

posibile majorări sau neconcordanţe de preţ.

identificarea unei erori în informaţiile despre produs.

11.4. Dacă intervin cauze neprevazute la o comandă, EPIC SERVICES SRL va contacta cumpărătorul prin e-mail sau telefonic în vederea soluţionării.

11.5. Fiind de acord cu Termenii şi Condiţiile de Utilizare a site-ului www.webcd.ro, Cumpărătorul îşi asumă în totalitate consecinţele ce decurg din folosirea acestuia.

 1. 6. Site-ul www.webcd.ro este o proprietate a Societăţii Comerciale EPIC SERVICES SRL.